Raamatupidamise terviklahendus

Raamatupidamise terviklahendus

Pakume väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele kõiki vajaminevaid finantsteenuseid, mis hõlmab raamatupidamist, finantsnõustamist ja finantsjuhtimist. Samuti nõustame Euroopa Liidu struktuurifondidest rahade taotlemisel ning abistame dokumentatsiooni koostamisel.

Raamatupidamisteenused

(osaühingud, mittetulundusühingud, sihtasutused ja korteriühistud)

Igakuine raamatupidamine hõlmab majandustehingute dokumenteerimist raamatupidamisregistrites ja maksuaruannete esitamist. Igaaastaselt lisandub aastaaruande koostamine.
Olenevalt vajadusest võib raamatupidamine hõlmata ka töötajatele palgaarvestust, statistikaaruannete esitamist, pangaülekannete teostamist, võlglastele meeldetuletuste koostamist ning palju muud mis töö käigus ette tuleb.
Tagasisidena tekib ülevaade tegevustest, millele soovitame ettevõtja tähelepanu juhtida. Samuti igakuised aruanded: bilanss, kasumiaruanne ning ostu- ja müügireskontro.

Finantsnõustamine

Finantsnõustamine hõlmab selguse saamist ettevõtte varade ja kulude juhtimisest. Finantsanalüüsi tulemusena selgub varade kasutamise efektiivsus ja toodete/teenuste omahinna ja kasumlikkuse leidmine.
Eelarve on ka väikese ettevõtte jaoks eluliselt oluline dokument. Eelarve peab olema koostatud vähemalt aastaks. Kindlasti ei tohi unustada eelarve täitmist pidevalt jälgida, olenevalt olukorrast kas igakuiselt või kvartaalselt. Kindlasti peab arvestama asjaoluga, et võib olla vajalik eelarvet aasta kestel korrigeerida.

Arendustegevus, toetustealane nõustamine

Nii Euroopa Liit oma struktuurifondide kaudu kui ka Eesti Vabariik pakub ettevõtjatele erinevaid toetusi ja abiprogramme.
Selleks, et alustada uue ettevõttega, areneda kiiremini, leida uusi tegevusvaldkondi ja laieneda uutele turgudele on praegusel ajal laiad võimalused erinevate toetusprogrammide näol. Erinevaid meetmeid on väga palju ning nendes orienteerumine keerukas.
Genesis Finance aitab leida ettevõtetel uusi arengusuundi ning selle finantseerimiseks sobivaima võimaluse, koostab ja valmistab ette dokumentatsiooni ja äriplaani rahataotluse esitamiseks ning osaleb tegevuste koordineerimisel projekti elluviimise käigus.

Finantsjuhtimine

Finantsjuhtimine hõlmab finantsnõustamise toiminguid, millele lisanduvad kohustuste ja omakapitali juhtimine, investeeringute tootluse analüüs, täiendava kapitali kaasamine või sellest loobumine. Riskide juhtimine, nii välised kui sisemised.
Varade juhtimine hõlmab kõiki vara liike: sisseseade, hooned, finants- ja kinnisvarainvesteeringud ja väga tähtsat elementi nagu varud. Kohustuste juhtimine hõlmab nii tasumata arvete, maksude, laenude ja liisingute ning potentsiaalsete kohustuste juhtimist, mis tähendab kohustusi mis ei ole veel tekkinud, aga võivad tulevikus tekkida sõlmitud lepingutest või seadustest tulenevalt. Finantsjuhtimise element on ka ettevõtte üks vähim tähelepanu pälviv vara, see on töötajad. Nende maksumus ja oodatav tulu, bilansist seda kirjet me ei leia.

Raamatupidamise eritööd

Kadunud või korraldamata eelmiste perioodide raamatupidamise taastamine
Puuduvate aastaaruannete koostamine
Ettevõtte likvideerimise või pankroti puhul likvideerimisaruande ja lõppbilansi koostamine

Saada meile sõnum

Võta meiega aegsasti ühendust!

Võta meiega aegsasti ühendust!